Het Stakenburgfonds is initiatiefnemer van een duurzaam project: Kunst op de rotondes! Son en Breugel wordt op vier belangrijke invalswegen gesierd door een rotonde. Drie van deze rotondes worden de komende jaren verfraaid met een blijvend kunstwerk. Hiervoor hebben we veel creatieve ontwerpen ontvangen. Uit de inzendingen is een voorselectie gemaakt en geïnteresseerden konden stemmen op hun favoriete ontwerpen. 4 kunstwerken zijn geselecteerd en 3 ervan inmiddels gerealiseerd:

Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan: Descending Liberation
Rotonde Boslaan/’t Zand: De Schemerlamp
Ovatonde: Skyline*
Rotonde Kanaalstraat/Ekkersrijt: Poorten van Hoop

Sponsoring 

Dit project kunnen we uiteraard niet alleen. Inwoners en ondernemers hebben op verschillende manieren meegedacht, meegewerkt en een bijdrage geleverd.
Voor de 4e rotonde zijn we nog op zoek naar financiële middelen om dit ontwerp ook te realiseren.

Doelstelling Stakenburgfonds

Om de kwaliteit van de entree te vergroten en iedere passant een warm welkom te heten in Son en Breugel verfraaien we de rotondes met een kunstobject. Met dit project willen we een meerwaarde creëren voor en met inwoners en bezoekers van ons dorp. Dit past bij de doelstellingen van het Stakenburgfonds.

Thema: Bevrijding

Het thema voor de inrichting van de rotondes is: “Bevrijding: in het verleden, het heden en de toekomst”
In de Tweede Wereldoorlog speelde Son en Breugel een cruciale rol rondom de bevrijding. Maar ook anno nu zet ons dorp zich in voor vrijheid, veiligheid en saamhorigheid. En dat zullen we in de toekomst blijven doen.

Planning

14 september 2018 = onthulling 1e rotonde (Descending Liberation / Kometenlaan)
14 december 2018 = onthulling 2e rotonde (De Schemerlamp / Boslaan)
17 september 2019 = onthulling 3e rotonde (Poorten van Hoop / Kanaalstraat)

De onthulling van de 3e en meest prominente rotonde viel samen met het bevrijdingsweekend in september. Toen was het precies 75 jaar geleden dat Son en Breugel bevrijd werd van de 2e wereldoorlog. Met de metamorfose van de rotondes heeft het Stakenburgfonds ook een bijdrage geleverd aan deze herdenking en viering.

 

*Helaas is dit kunstwerk nog niet te bewonderen in het dorp. Het budget van Het Stakenburgfonds is hiervoor nog niet toereikend en ook hebben we onvoldoende sponsoren bereid gevonden dit te financieren. Omdat kunstwerk #4 door inwoners het meest gekozen was, is besloten de middelen aan te wenden voor dat kunstwerk. Beide kunstwerken realiseren is nog niet mogelijk, maar we zijn druk in gesprek met mogelijke sponsoren. Lees hier het persbericht.

© Copyright - Stakenburgfonds.nl