Hoe het begon…

Het doel van het Stakenburgfonds is het stimuleren van kunst en cultuur in Son en Breugel en daarmee bijdragen aan een aantrekkelijk dorp; een dorp waar het goed wonen én werken is! Het bestuur van het fonds was jaren geleden initiatiefnemer van het duurzame project: Kunst op de rotondes! Om iedere inwoner of gast een warm welkom te heten in Son en Breugel wilden ze deze rotondes opnieuw, duurzaam en blijvend, aankleden. De 4 rotondes waar je het dorp binnen komt werden van een metamorfose voorzien, met als thema:

Bevrijding in het verleden, heden en de toekomst

Burgerparticipatie

Om het plan te realiseren en betrokkenheid te creëren vroegen ze hulp van bewoners en ondernemers. Onder het motto: ‘je hoeft geen kunstenaar te zijn om een goed idee te hebben’, werden uiteenlopende ideeën ingeleverd. Een vakjury selecteerde de haalbare ideeën en daarna was het aan de burgers om te stemmen. De 4 meest gekozen ontwerpen zijn in samenwerking met professionals gerealiseerd.

Deze 4 kunstwerken zijn te bewonderen:

Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan: Descending Liberation
Rotonde Boslaan/’t Zand: De Schemerlamp
Ovatonde: Skyline
Rotonde Kanaalstraat/Ekkersrijt: Poorten van Hoop

Sponsoring en donaties 

Dit project konden we uiteraard niet alleen. Inwoners en ondernemers hebben op verschillende manieren meegedacht, meegewerkt en een bijdrage geleverd.
Nogmaals bedankt aan alle donateurs die het mogelijk hebben gemaakt om het project Kunst op de rotondes te realiseren!

Doelstelling Stakenburgfonds

Om de kwaliteit van de entree te vergroten en iedere passant een warm welkom te heten in Son en Breugel verfraaien we de rotondes met een kunstobject. Met dit project willen we een meerwaarde creëren voor en met inwoners en bezoekers van ons dorp. Dit past bij de doelstellingen van het Stakenburgfonds.

Thema: Bevrijding

Het thema voor de inrichting van de rotondes is: “Bevrijding: in het verleden, het heden en de toekomst”
In de Tweede Wereldoorlog speelde Son en Breugel een cruciale rol rondom de bevrijding. Maar ook anno nu zet ons dorp zich in voor vrijheid, veiligheid en saamhorigheid. En dat zullen we in de toekomst blijven doen.

Realisatie 

14 september 2018 = onthulling 1e rotonde (Descending Liberation / Kometenlaan)
14 december 2018 = onthulling 2e rotonde (De Schemerlamp / Boslaan)
17 september 2019 = onthulling 3e rotonde (Poorten van Hoop / Kanaalstraat)
17 september 2021 = onthulling 4e rotonde (Skyline / Europalaan)

De onthulling van de 3e en 4e rotonde viel samen met het bevrijdingsweekend in september. In 2019 was het precies 75 jaar geleden dat Son en Breugel bevrijd werd van de 2e wereldoorlog. Bij de 4e rotonde is Son en Breugel inmiddels 77 jaar bevrijd. Met de metamorfose van de rotondes draagt het Stakenburgfonds bij aan het herdenken hiervan.

© Copyright - Stakenburgfonds.nl