Het startkapitaal is in de loop van de jaren uitgebreid met donaties van particulieren en bedrijven uit Son en Breugel. Om haar werk te kunnen voortzetten heeft het Stakenburgfonds echter continue inkomsten nodig.

Draagt u Son en Breugel een warm kunst en cultureel hart toe? Uw bijdrage aan het Stakenburgfonds is meer dan welkom!

Wilt u als particulier of als bedrijf een eenmalige bijdrage leveren aan het Stakenburgfonds? U kunt uw donatie storten op IBAN nummer NL35RABO0148202233 t.n.v. Het Stakenburgfonds, Son en Breugel. Wellicht wilt u het Stakenburgfonds op een andere manier steunen? Lees dan snel verder en neem contact met ons op.

Wanneer u als particulier het Stakenburgfonds en haar activiteiten een warm hart toe draagt, horen wij dat graag van u. We zijn altijd bereid het één en ander verder persoonlijk toe te lichten als u daar prijs op stelt.

U kunt daarvoor contact opnemen met één van onze bestuursleden:

  • Imke Segers, tel. (06) 513 68 465

Er zijn verschillende mogelijkheden om als ‘vriend’ van het Stakenburgfonds door het leven te gaan! Wij stellen ze allemaal zeer op prijs!

Wanneer u als bedrijf het Stakenburgfonds en haar activiteiten een warm hart toe draagt, horen wij dat graag van u. We zijn altijd bereid het één en ander persoonlijk toe te lichten.

U kunt daarvoor contact opnemen met één van onze bestuursleden:

Joep Panken, tel. 06 49 39 11 14

U kunt al dan niet jaarlijks een eenmalige schenking doen. De schenking is binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Een periodieke schenking bij notariële akte

Wanneer u het Stakenburgfonds structureel wilt steunen, kunt u kiezen voor de fiscaal gunstige periodieke schenking bij notariële akte. Deze vorm van schenken is voor u geheel fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenking dient te worden gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende tenminste vijf jaar.

Geen schenkingsrecht

Schenkingen aan het Stakenburgfonds zijn voor de stichting geheel vrijgesteld van schenkingsrecht. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die het fonds ondersteunt.

Kunst op de rotondes!

Het Stakenburgfonds is initiatiefnemer van het  duurzame project: Kunst op de rotondes! Son en Breugel wordt op belangrijke invalswegen gesierd door een rotonde. Drie rotondes zijn verfraaid met een blijvend kunstwerk.

Bekijk alle informatie over kunst op de rotondes

© Copyright - Stakenburgfonds.nl