Het Stakenburgfonds is gevestigd in Son en Breugel en heeft ook deze gemeente als werkgebied. Het fonds stimuleert kunst en cultuur in het dorp en draagt zo bij aan een aantrekkelijk Son en Breugel. Een dorp waar het goed wonen én werken is!

Stichting Stakenburgfonds is in 1992 opgericht op initiatief van de toenmalige burgemeester, de heer Urlings. Inwoners van Son en Breugel en personen uit het plaatselijke bedrijfsleven hebben als de ‘Stichters’ het startkapitaal van het fonds bijeengebracht. Vanaf 1992 is dit startkapitaal uitgebreid met donaties van particulieren en bedrijven uit Son en Breugel.

‘Het stimuleren, ontwikkelen en in stand houden van kunst- en sociaal-culturele uitingen in de ruimste zin des woords in Son en Breugel en het bevorderen van een sociaal-culturele infrastructuur met de bedoeling de aantrekkelijkheid van wonen en verblijven in Son en Breugel en de vitaliteit van het dorp te bevorderen, op een wijze die voor al haar inwoners beschikbaar is.’

Dit wordt o.a. gerealiseerd door:

  • verfraaiing (en handhaving) van het aanzicht van de gemeente;
  • het in staat stellen van inwoners of lokale instellingen om aan inwoners sociaal-culturele activiteiten te leveren;
  • het bevorderen van de handhaving van tradities in het dorp;
  • het stimuleren van kunst- en cultuureducatie, speciaal gericht op jongeren.

Bestuur

Voorzitter van het bestuur is de burgemeester van Son en Breugel, de heer Hans Gaillard. Het bestuur bestaat verder uit een onafhankelijk secretaris, een penningmeester en een aantal leden die hun roots hebben in de lokale samenleving. Als ambassadeur van het Stakenburgfonds leveren zij een belangrijke bijdrage aan de naamsbekendheid van het fonds en o.a. aan fondsenwerving.

De penningmeester stelt financiële jaarverslagen op, voor intern gebruik en ter informatie aan geïnteresseerde donateurs en stakeholders. Wilt u specifieke informatie ontvangen? In overleg is veel mogelijk. Benader één van de bestuursleden of vul het contactformulier op deze site in.

Het overzicht van de gerealiseerde projecten is zo actueel als mogelijk en bekijkt u hier.

Het Stakenburgfonds is geregistreerd als ANBI – algemeen nut beogende instelling. Vanaf 2014 geldt een publicatie verplichting.

Kunst op de rotondes!

Het Stakenburgfonds is initiatiefnemer van het  duurzame project: Kunst op de rotondes! Son en Breugel wordt op belangrijke invalswegen gesierd door een rotonde. Vier rotondes zijn verfraaid met een blijvend kunstwerk.

Bekijk alle informatie over kunst op de rotondes

© Copyright - Stakenburgfonds.nl